Power Tools - Cordless - Body Only (4 products found)

See all: Power Tools - Cordless

You are on page 1 of 1

Photo of Hikoki DV18DBFL2
Hikoki - Hikoki DV18DBFL2

Our Price:£91.50

Photo of CV18DBL Multi tool - Body only
Hikoki - CV18DBL Multi tool - Body only

Our Price:£159.00

Photo of CR18DSL 18V Reciprocating Saw BODY ONLY
Hikoki - CR18DSL 18V Reciprocating Saw BODY ONLY

Our Price:£126.00

Photo of Circular Saw Body only for 18V Slide Batteries C18DSL/JL
Hikoki - Circular Saw Body only for 18V Slide Batteries C18DSL/JL

Our Price:£199.00